Πρώιμη παρέμβαση

Πρώιμη παρέμβαση

  • 5

    Star

Πρώιμη παρέμβαση; Πότε χρειάζεται να γίνει και Ποιος την κάνει;

Η πρώιμη παρέμβαση είναι θεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε παιδιά 0 – 3 ετών και στόχο έχει να προλάβει εν τη γενέσει τους, δυσκολίες σε παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Τα παιδιά που θα ωφεληθούν από την πρώιμη παρέμβαση είναι παιδιά με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (όπως σύνδρομο Down), αναπτυξιακή καθυστέρηση, καθυστέρηση λόγου, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και άλλες διαταραχές που ξεκινούν από τη γέννηση.

Ο λόγος που η παρέμβαση των ειδικών είναι σημαντικό να ξεκινάει τόσο νωρίς είναι γιατί σε αυτά τα πρώτα 3 χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού μπορούμε να δώσουμε πολλά περισσότερα εφόδια στο ίδιο και τους γονείς του για να έχουν συντομότερη και μεγαλύτερη πρόοδο απ’ ότι αν ξεκινήσουμε μετά τα 3 χρόνια που κάποιες δυσκολίες θα έχουν ήδη παγιωθεί.

Ακόμα όσο πιο σύντομα οι γονείς λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση τόσο καλύτερα θα λειτουργούν με το παιδί τους μέσα στο οικείο του περιβάλλον. Ακόμα οι γονείς, έχοντας την υποστήριξη των ειδικών και τις κατάλληλες επεξηγήσεις, θα κατανοούν περισσότερο την πρόοδό του, γνωρίζοντας το ρυθμό ανάπτυξης του δικού τους παιδιού και όχι μόνο σε σύγκριση με κάποια άλλα παιδιά της ηλικίας του, μειώνοντας έτσι το άγχος και την απογοήτευση.

Οι ειδικοί που εμπλέκονται στην πρώιμη παρέμβαση είναι πολλοί και εξαρτάται η ειδικότητά τους από τις δυσκολίες του κάθε παιδιού.

Αρχικά είναι απαραίτητη η διάγνωση από ένα παιδονευρολόγο ή αναπτυξιολόγο ή παιδοψυχίατρο και μετά την πρώιμη παρέμβαση αναλαμβάνουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και φυσιοθεραπευτές.

Η πρώιμη παρέμβαση εφαρμόζεται πάντα από καλά οργανωμένη ομάδα και όχι από ένα θεραπευτή και αυτό γιατί πρέπει να καλυφθούν ολόπλευρα οι ανάγκες τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας. Ακόμα είναι σημαντικό οι θεραπευτές να διαθέτουν εμπειρία στην εκπαίδευση τόσο μικρών παιδιών καθώς και να είναι εκπαιδευμένοι σε διάφορες μεθόδους με τις οποίες θα προάγουν τόσο την ανάπτυξη του παιδιού όσο και την εκπαίδευση της οικογένειας.

Η οικογένεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην πρώιμη παρέμβαση καθώς συχνά αποτελεί το αποκλειστικό περιβάλλον στο οποίο κινείται ένα παιδί 0-3 ετών. Επίσης καθώς η παρέμβαση γίνεται και στο σπίτι μέχρι την ηλικία των 3 αποτελεί και βασικό συθεραπευτή που καλείται να εκπαιδεύσει και παράλληλα να φροντίσει ένα παιδί με δυσκολίες στην ανάπτυξη. Άρα η υποστήριξή της είναι τόσο σημαντική όσο η ίδια η θεραπεία.

Στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι να προάγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την αυτονόμηση και την ανάπτυξη ενός παιδιού και όχι απλά να του δώσει κάποιες διάσπαρτες γνώσεις. Σε αυτό βοηθάει η δομημένη ομάδα ειδικών που δρουν συμπληρωματικά ο ένας στον άλλο έχοντας ένα δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Το πρόγραμμα αυτό δομείται μαζί με την οικογένεια και εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους φροντιστές του παιδιού.

Κλείστε τώρα το πρώτο σας ραντεβού

και επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε!

Testimonials