Προγράμματα

  • Πρώιμη παρέμβαση; Πότε χρειάζεται να γίνει και Ποιος την κάνει; Η πρώιμη παρέμβαση είναι θεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε παιδιά 0 – 3 ετών και στόχο έχει να προλάβει εν τη γενέσει τους, δυσκολίες σε παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση. Τα παιδιά που θα ωφεληθούν από την πρώιμη παρέμβαση είναι παιδιά με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (όπως σύνδρομο Down), αναπτυξιακή καθυστέρηση, καθυστέρηση λόγου, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και άλλες διαταραχές που ξεκινούν από τη γέννηση. Ο λόγος που η παρέμβαση των ειδικών είναι σημαντικό να ξεκινάει τόσο νωρίς είναι γιατί σε αυτά τα πρώτα 3 χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού μπορούμε να δώσουμε...

  • Είναι η επιστήμη που αξιολογεί, διαγιγνώσκει και θεραπεύει διαταραχές στην επικοινωνία, το λόγο και την ομιλία. Τι ειναι η λογοθεραπεια; Είναι η επιστήμη που αξιολογεί, διαγιγνώσκει και θεραπεύει διαταραχές στην επικοινωνία, το λόγο και την ομιλία. Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας, λόγου-ομιλίας, φωνής, και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες ως αποτέλεσμα νευρολογικών, εξελικτικών ή λειτουργικών αιτιών. Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας ξεκινά μέσα σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, που χτίζεται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Το παιδί εξερευνά το περιβάλλον του, αναπτύσσει επικοινωνιακή πρόθεση και μη λεκτικούς τρόπους για να επικοινωνήσει...

  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην παιδοψυχολογική υποστήριξη.

  • Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά και χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα έργα στους τομείς της αυτοφροντίδας.. Τι είναι η εργοθεραπεία; «Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά και χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα έργα στους τομείς της αυτοφροντίδας, αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και παραγωγικότητας με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στη λειτουργικότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους» (Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών). Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην εργοθεραπεία.

  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στις μαθησιακές δυσκολίες. Κλείστε το πρώτο σας ραντεβού με την ομάδα μας στο  213 0909 508.