Επιστημονική Υπεύθυνη

Ευαγγελία Κουτσαύλη

Η Κουτσαυλη Ευαγγελία ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας.
Έχει παρακολουθήσει μια σειρά σεμιναρίων που αφορούν την ειδική εκπαίδευση και των σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων στο ΕΚΠΑ.
Ειναι πιστοποιημένη σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού (ARISTON PSYCHOMETRICS). Είναι πιστοποιημένη στην χορήγηση και βαθμολόγηση του “ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ” για την διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.
Επίσης έχει την βασική κατάρτιση στο PECS. Πρόσφατα παρακολούθησε Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολιες. Οι επιμορφώσεις της είναι συνέχεις με στόχο την εξέλιξη της στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών.